Geocycli is een onafhankelijk adviesburo gespecialiseerd in het verstrekken van advies en overdragen van kennis op het gebied van gebruik en inbedding van ruimtelijke informatie en de funktie binnen uw organisatie.

Speciaal advies op het terrein van inwinning mbv sensor systemen (waarnemen op afstand ofwel 'remote sensing') kan u helpen in het effectiever verzamelen van gegevens ter ondersteuning van uw ingezette beleid tav beheer en instandhouding van uw assets en areaal.

Vaak komen bovengenoemde beheer/beleids instrumenten in een hybride vorm tot uiting in combinatie met uw huidige informatie inwinningsprocedures.

Training en adviseren van mensen binnen uw organisatie op alle nivo's in het accepteren en operationeel inbedden van bovenstaande instrumenten staat centraal met de visie dat ruimtelijke informatie en kennis cyclisch en duurzaam ingezet wordt.

 

 

Geocycli BV     (page under construction)

 

Directeur Hans van Leeuwen, PhD

Hesselingen 12

7944 HR Meppel

The Netherlands

Tel: +31 622393844

Email: hans.vanleeuwen@geocycli.nl

Web: www.geocycli.nl

In samenwerking met

Web: www.geomaticspark.com

Folder Download